Prima paginaTitlu proiect:


Platforma e-health pentru monitorizare, localizare si procesare in timp real destinata pacientilor inregistrati cu risc cardiovascular
Acronim:


ERISC
Rezumat:

Proiectul se inscrie in obiectivul declarat al Programului 4 – Parteneriate in domenii prioritare si anume cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatului intr-un domeniu prioritar, concretizat in produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe. Prin obiectivele sale se incadreaza in obiectivele derivate ale programului: cresterea capacitatii sectorului de CDI pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii in vederea sustinerii societatii si economiei bazate pe cunoastere si optimizarea metodelor de preventie a bolilor si eficientizarea sistemului de sanatate publica prin sisteme informatice moderne.

Obiectivul proiectului consta in obtinerea unei solutii de sistem informatic e-health de monitorizare in timp real pentru pacientii diagnosticati cu risc cardiovascular tratati in ambulatoriu. Achizitia se realizeaza printr-un dispozitiv modular (2-12 canale) atasat pacientului, semnalele prelevate fiind transmise prin GSM/GPRS/CDMA la dispecerat, catre un server de prelucrare, pentru obtinerea starii pacientului. Procesarea si monitorizarea continua/periodica a valorilor predefinite pentru fiecare pacient individual permite, in cazul  aparitiei unor „elemente critice predefinite”, notificarea medicului specialist despre eveniment si comunicarea  pozitiei geografice a pacientului (printr-o dubla tehnologie: GPS si GSM) pentru a putea fi „recuperat” usor de ambulanta.

O caractersitica inovatoare a proiectului o reprezinta „purtabilitatea” (wearable) senzorilor si portabilitatea solutiei de monitorizare, prelucrare timp-frecventa si localizare in timp real pentru pacientii cu risc cardio-vascular.

Solutia implica rezolvarea urmatoarelor aspecte in realizarea sistemului informatic e-health:

  • evaluarea informatiilor transmise de complexul de senzori si elaborarea unei proceduri de validare de la distanta a pozitiei senzorilor ECG, a datelor analizate si a pragurilor de alarmare, determinarea tipurilor de senzori auxiliari si evaluarea interdependentelor.
  • filtrare digitala autoadaptiva multidimensionala a semnalului ECG;
  • analiza si prelucrarea in timp real a semnalului ECG prin metode de analiza in domeniul timp, in domeniul frecventa si timp-frecventa – analiza Wavelet 3D a seriei RR a semnalului ECG;
  • diagnoza automata a statusului medical prin folosirea unei matrici decizionale in cadrul subsistemului software de monitorizare a pacientului;
  • stabilirea schemei generale a sistemului informatic, proiectarea componentelor, asamblarea acestora si testarea in conditii reale de lucru a modelului experimental;

Contributiile inovatoare vizeaza folosirea unor tehnologii autoadaptive de filtrare digitala si a unor sisteme complexe de eliminare a alterarii semnalului util (eliminarea artefactelor aparute in cazul miscarilor si al zgomotului generat de mobilitatea pacientului), iar pe de alta parte, o noua arhitectura de sistem ECG e-health validata experimental, ce asigura inclusiv controlul pozitionarii pacientului cu probleme cardiace.

Componenta critica a proiectului este obtinerea unor semnale “curate”, in conditiile mobilitatii pacientului si existenta canalelor de transmisie a informatiei, prin metode originale:

  • validarea integritatii semnalului se face prin folosirea unui algoritm de identificare multidimensionala ale zgomotului rezidual;
  • analiza cantitativa si calitativa a interactiunilor dintre benzile de frecventa prin prelucrarea timp-frecventa a semnalului ECG prin metoda Transformatei Wavelet;
  • interactiunea pacient-server pentru optimizarea pozitionarii corecte a senzorilor pe corp pentru ca sistemul aflat la distanta de medic sa functioneze fara interventia acestuia;
  • stabilirea solutiei de transmitere a informatiei;
  • dezvoltarea software-lor de prelucrare medicala si crearea bazei de date;

Scopul urmarit este corelat cu indicatorii de rezultat ai Programului 4: un sistem informatic e-health nou realizat pe baza propriilor cercetari, posibilitatea depunerii unui brevet de inventie, publicarea unor articole in reviste recunoscute, atragerea unor tineri cercetatori doctoranzi si post-doc, atragerea unor IMM in activitatile derulate, existenta unei contributii private, colaborarea cu un partener medical de prestigiu interesat de utilizarea unui astfel de sistem informatic.

 

 
©2009-2010. Toate drepturile sunt rezervate.